บล็อก

น้ำเนะรินุคิ

ภายในบริเวณวัดไดเรนจิ เคยมีน้ำใสชื่อดังที่เรียกว่า “น้ำเนะรินุคิ” ไหลออกมา โดยกล่าวกันว่...

หินเฮะโซะอิชิ

กล่าวสืบกันมาว่าเป็นหินที่ใช้เป็นฐานรองเสาของวังโฮะระโนะมิยะที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยนารา โดยผู้คนในพ...

ย้ายวัดพระโพธิสัตว์

โบสถ์พระโพธิสัตว์ (คันนง) ซึ่งเป็นวัดสักการะลำดับที่ 14 ของวัดคันนงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นนั้นแต่เดิมมี...

พระโคกิที่กลายเป็นปลาคาร์ฟ

ในช่วงกลางสมัยเฮอัน ที่วัดมิอิเดระมีพระชื่อโคกิที่วาดภาพเก่ง พระโคกิมักจะไปชอบพายเรือเล็กไปที่ทะเลสา...

เพลงโยเคียคุ “มิอิเดระ”

มีเพลงโยเคียคุชื่อดัง “มิอิเดระ” ที่กล่าวกันว่าเป็นผลงานของเซะอะมิ มีเนื้อร้องเกี่ยวกับส...

บ่อน้ำอะคะอิ

มี “น้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติของมิอิ” อยู่ใกล้กับพระอุโบสถคองโด ที่ใช้ทำเป็นน้ำร้อนอาบครั้...

โอโทะโมะโนะโยะตะโอ

เจ้าชายโอโทะโมะโนะมิยะ (จักรพรรดิโคบุน ในเวลาต่อมา) ที่สิ้นพระชนม์อย่างแสนเศร้าพร้อมกับการจบสิ้นของว...

ระฆังโดจิอินเนนโนะคะเนะ

เมื่อเดินขึ้นบันไดหินมายังโบสถ์พระโพธิสัตว์ (คันนง) ของวัดสักการะลำดับที่ 14 ของวัดคันนงภาคตะวันตกขอ...

ซะกะมิโบ และต้นซีดาร์เทงกุ

ตรงข้ามพระอุโบสถคองโดในวัดมิอิเดระมีต้นซีดาร์เก่าแก่ขนาดของต้นสูงประมาณ 20 เมตร และกล่าวกันว่ามีอายุ...

ไหว้สักการะที่วัดอิชิยะมะ

ในสมัยเฮอัน ผู้ที่อยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียงนิยมมาไหว้สักการะที่วัดอิชิยะมะ (อิชิยะมะโมเดะ) และก็มีน...

ซังโคะ โนะ มัสสึ

ในปีที่ 1 ของรัชสมัยไดโด (ค.ศ. 808) ครั้งที่ พระโคโบไดชิได้เสร็จสิ้นการเรียนพระธรรมที่จีนสมัยราชวงศ์...

นิโอยโนะโชเกียว

เป็นบันทึกของวัดอิชิยะมะเดระที่เรียกว่า “นิโอย โนะ โชเกียว” โดยเป็นชุดม้วนบันทึกพระสูตรท...

อะคุเกนตะโนะคะคุเระดะนิ

โยะชิฮิระ เป็นบุตรชายคนโตของ มินะโมะโตะ โนะ โยะชิโตะโมะ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นคนที่มีความเกร่งกล้...