ระฆังโดจิอินเนนโนะคะเนะ

เมื่อเดินขึ้นบันไดหินมายังโบสถ์พระโพธิสัตว์ (คันนง) ของวัดสักการะลำดับที่ 14 ของวัดคันนงภาคตะวันตกของญี่ปุ่น จะเห็นหอระฆังที่สร้างขึ้นในปีที่ 18 ของรัชสมัยบุนคะ (ค.ศ. 1814) อยู่ที่ด้านขวามือ ในอดีตมี “ระฆังโดจิอินเนนโนะคะเนะ” แขวนไว้อยู่
ในตำนานเล่าว่า ในตอนที่ทำการหล่อระฆัง พระของวัดมิอิเดระได้ออกบิณฑบาตไปในหลายๆตำบลของเมืองโอสึ และเมื่อหยุดขอรับบิณฑบาตที่บ้านของเศรษฐีท่านหนึ่ง เจ้าของบ้านก็ได้ตอบกลับมาว่า “ที่บ้านนี้ไม่มีเงินเลยแม้แต่นิดเดียว แต่บ้านนี้มีเด็กเยอะ ถ้าเป็นเด็ก จะเอาไปกี่คนก็ได้” เมื่อพระได้ฟังอย่างนั้นจึงตัดใจ และเดินทางกลับมาที่วัด
แต่เมื่อหล่อระฆังเสร็จ กลับเกิดเรื่องประหลาดขึ้น เพราะมีรอยเด็ก 3 คนวิ่งเล่นอยู่บนระฆังนั้น และในวันเดียวกันนั้น เด็กที่บ้านของเศรษฐีที่เคยปฏิเสธการใส่บาตนั้นได้หายตัวไป 3 คน
เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่ระฆังนี้ไม่อยู่แล้ว เพราะได้ส่งไปให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นตอนสมัยทำสงครามโลกครั้งที่ 2

ゆかりの地
หอระฆัง (โชโร) (โบสถ์สักการะนันอิน) วัดออนโจจิ

กลับไปที่ดัชนี