ซะกะมิโบ และต้นซีดาร์เทงกุ

ตรงข้ามพระอุโบสถคองโดในวัดมิอิเดระมีต้นซีดาร์เก่าแก่ขนาดของต้นสูงประมาณ 20 เมตร และกล่าวกันว่ามีอายุพันปีที่เรียกกันว่า ต้นซีดาร์เทงกุ
และในช่วงต้นสมัยมุโระมะจิ มีพระสงฆ์ของวัดมิอิเดระชื่อพระซะกะมิโบโดเรียว ทำการฝึกธรรมะแบบมิคเคียวที่วัดคันกะคุอิน ในคืนหนึ่ง ท่านได้กลายร่างเป็นเทงกุอย่างกะทันหัน และกระโดดออกจากหอพระธรรมขึ้นไปอยู่บนต้นซีดาร์ และพอเช้า ก็กระโดดหายไปในทางทิศตะวันออก
กล่าวกันว่า พระโดเรียวกระโดดไปถึงเมืองโอะดะวะระ และลงที่วัดไซโจจิ เขาไดยูซัง โดเรียวได้รับการยกย่องนับถือว่ามีพละกำลังเท่ากับ 500 คน และเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้อภินิหารสำเร็จ และถูกบูชาอยู่ในโบสถ์โดเรียวซอนโด ในวัดไซโจจิ และที่วัดคันกะคุอินที่โดเรียวฝึกธรรมะมีห้องที่เรียกว่า “ห้องเทงกุ”

ゆかりの地
ต้นซีดาร์เทงกุ (เทงกุสุกิ) วัดออนโจจิ

กลับไปที่ดัชนี