พระโคกิที่กลายเป็นปลาคาร์ฟ

ในช่วงกลางสมัยเฮอัน ที่วัดมิอิเดระมีพระชื่อโคกิที่วาดภาพเก่ง พระโคกิมักจะไปชอบพายเรือเล็กไปที่ทะเลสาบบิวะตอนว่างจากงาน และปล่อยปลาที่ซื้อมาจากชาวประมง พระโคกิรู้สึกมีความสุขที่ได้วาดรูปปลาที่ปล่อยไปนั้นว่ายเล่นในทะเลสาบ
ในครั้งหนึ่ง ได้ทำการนอนแบบตั้งใจเพื่อได้เห็นฝันเอง และในฝันก็ได้ลงไปว่ายน้ำกับปลา และเมื่อตื่นขึ้นมาก็ทำการวาดรูปทันที เมื่อทำเช่นนี้ซ้ำๆกันไป มีอยู่วันหนึ่ง มีผู้รับใช้เทพเจ้าแห่งทะเลสาบปรากฎตัวต่อหน้าโคกิที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ โดยผู้รับใช้เทพเจ้าแห่งทะเลสาบนั้นได้กล่าวว่า “เทพเจ้าทะเลสาบเห็นท่านปล่อยปลาให้ชีวิตถือว่าได้บุญมาก หากตอนนี้ ท่านต้องการที่จะเล่นกับปลา จะให้เสื้อปลาคาร์ฟสีทองแก่ท่านเพื่อให้ท่านว่ายเล่นในน้ำได้สนุกยิ่งขึ้น” เมื่อโคกิกลายเป็นปลาคาร์ฟตัวหนึ่ง ก็ได้ว่ายเล่นในทะเลสาบบิวะไปทุกแห่งหนสมใจ แต่พอรู้สึกหิว จึงไปติดเบ็ดของชาวประมง ชาวประมงนำปลาตัวใหญ่ที่มีขนาดตัวประมาณ 1 เมตรมาให้ที่บ้านข้าหลวง และขณะที่พ่อครัวกำลังจะแล่ปลาด้วยมีดเล่มคม โคกิก็ได้ตื่นขึ้น
หลังจากนั้น พระโคกิก็มีอายุยืนก่อนที่จะมรณภาพ และเล่าต่อกันมาว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพ ท่านได้นำภาพวาดปลาคาร์ฟหลายรูปที่วาดไว้ไปลอยที่ทะเลสาบบิวะ ปลาในภาพได้ออกจากภาพวาดไปในน้ำ ทำให้ภาพวาดปลาคาร์ฟของโคกิไม่เหลือมาให้คนรุ่นหลังได้ชม
เรื่องที่เล่านี้มีบันทึกไว้ใน “มุโอ โนะ ริเกียะ” ในหนังสือรวมนิยายลึกลับ “อุเกะสึ โมะโนะกะตะริ” ที่อุเอะดะ อะคินะริ เขียนไว้ช่วงกลางสมัยเอะโดะ

กลับไปที่ดัชนี