พระประธานของพระอุโบสถคองโก ที่ปกติจะไม่ได้เปิดตู้ให้ชม

พระประธานของพระอุโบสถคองโก คือพระศรีอาริย์
เล่าสืบกันมาว่าพระประธานนี้ได้รับการถวายมาจากจักรพรรดิเทนมุในตอนที่สร้างวัดมิอิเดระเมื่อกว่า 1300 ปีก่อนที่ผ่านมา และเป็นพระที่ห้ามไม่ให้เปิดตู้พระเป็นอันขาด จึงยังไม่เคยมีใครสักคนที่เห็นองค์พระรูป
จากเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อกันมาของวัด รูปปั้นพระศรีอาริย์นี้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากประเทศอินเดีย ผ่านจีน และคาบสมุทรเกาหลี โดยในขณะที่พระหุยซี พระผู้อาวุโสของนิกายเทนไดชู ของประเทศจีน กำลังปฏิบัติธรรม พระศรีอาริย์ได้แบ่งร่างลงมาจุติ และเหลือขนาดอยู่ที่ 3 ซุน 2 ฮุน(ประมาณ 9.5 ซม.) ซึ่งเป็นรูปปั้นพระที่ประกายแสงอยู่ตลอดเวลา และมีความอุ่นในตัว ถือเป็นรูปปั้นพระศักดิ์สิทธิ์ “เหมือนยังมีชีวิตอยู่”
รูปปั้นพระศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกส่งต่อมายังอาณาจักรแพ็กเจ และหลังจากนั้นจึงมายังญี่ปุ่นในสมัยจักรพรรดิโยเม โดยจักรพรรดิ์เทนจิได้ให้ความนับถือพระศรีอาริย์นี้เป็นอย่างยิ่ง

ゆかりの地
พระอุโบสถคองโด (คองโด) วัดออนโจจิ

กลับไปที่ดัชนี