ไหว้สักการะที่วัดอิชิยะมะ

ในสมัยเฮอัน ผู้ที่อยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียงนิยมมาไหว้สักการะที่วัดอิชิยะมะ (อิชิยะมะโมเดะ) และก็มีนักเขียนที่เป็นสตรีเป็นจำนวนมากมาที่วัดอิชิยะมะเดระด้วย
พวกเธอมาไหว้สักการะที่วัดอิชิยะมะเดระ และเข้าเก็บตัวเพื่อเขียนวรรณคดี และแต่งคำกลอน(วะคะ)โดยใช้อิชิยะมะเป็นสถานที่ในเรื่องราวของกลอนที่แต่ง
ได้กล่าวสืบกันมาว่าแม่ของฟุจิวะระ โนะ มิจิสึนะ ผู้แต่ง “คะเกะโรนิคคิ” ได้เดินเท้ามาจากเมืองหลวง (เกียวโต) เพื่อมาไหว้สักการะวัดอิชิยะมะเดระ กล่าวกันว่าโดยออกเดินทางในช่วงเช้ามืด และข้ามทางผ่านโอซะคะ และขึ้นเรือที่ท่าอุจิเดะโนะฮะมะ โดยมาถึงวัดอิชิยะมะเดระในตอนเย็น
มีบันทึกอยู่ในตำราเรื่องเล่า “อิชิยะมะเดระ เอนกิเอะมะคิ” ว่าลูกสาวของสุกะวะระ โนะ ทะคะสุเอะ ผู้แต่ง “ซะระชินะนิคคิ” ก็ได้เดินทางมาเก็บตัวที่วัดอิชิยะมะเดระด้วย
และกล่าวกันว่า มุระซะคิชิคิบุได้ไอเดียในโครงเรื่องของนิยาย “เกนจิโมโนกะตะริ” และเริ่มเขียนตอนที่มาเก็บตัวที่วัดอิชิยะมะเดระ
ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เห็นได้ว่าในสมัยนั้น สตรีที่อยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียงนิยมและชื่นชมในการเดินทางมาไหว้สักการะที่วัดอิชิยะมะเดระที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงในขณะนั้น พร้อมกับได้ชมวิวของทะเลสาบบิวะอีกด้วย

ゆかりの地
ภายในบริเวณพื้นที่ วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่ดัชนี