มรดกทางวัฒนธรรม

ม้านั่งหิน

สถานที่ที่มีชื่อเสียง

บริเวณอิชิยามาเดระ

โค-โดะ

อาคาร

บริเวณอิชิยามาเดระ

อะไคยะ

อาคาร

บริเวณอิชิยามาเดระ

ยูกิเคียว

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

บริเวณอิชิยามาเดระ