โอโทะโมะโนะโยะตะโอ

เจ้าชายโอโทะโมะโนะมิยะ (จักรพรรดิโคบุน ในเวลาต่อมา) ที่สิ้นพระชนม์อย่างแสนเศร้าพร้อมกับการจบสิ้นของวังโอมิโอสึมิยะ
เจ้าชายโอโทะโมะโนะมิยะที่ทรงสิ้นพระชนม์ในวัยหนุ่มอายุแค่เพียง 24 ปีในเหตุการณ์จินชินโนะรัน มีบุตรที่เรียกว่า โอโทะโมะโนะโยะตะโอ
หลังจากที่พระบิดาสิ้นพระชนม์ โอโทะโมะโนะโยะตะโอ ก็ได้ให้ที่ดินที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของภูเขานะกะระซังที่เป็นที่พักอาศัย เพื่อสร้างวัดทำบุญแก่พระบิดา ซึ่งก็คือบริเวณที่เป็นวัดมิอิเดระในปัจจุบัน โดยได้ทำการย้ายวัดซูฟุคุจิ ที่จักรพรรดิเทนจิ ปู่ของตนเป็นผู้สร้างขึ้นมาไว้ที่นี่ และทำให้เป็นวัดที่เหมือนได้รับคำสั่งให้ตั้งขึ้นจากทั้ง 3 จักรพรรดิ คือทั้งจักรพรรดิเทนจิ จักรพรรดิเทนมุ และจักรพรรดิโคบุนในปี 686 และชื่อวัดออนโจจิ ก็ได้ถูกตั้งขึ้นในตอนนั้น

กลับไปที่ดัชนี