พระอาจารย์ไรโกที่กลายร่างเป็นหนู

เทพเจ้าจูฮะจิเมียวจิน เป็นเทพผู้พิทักษ์วัดมิอิเดระ โดยเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเรียก “เนะสุมิ(หนู)โนะมิยะซัง”
ในสมัยเฮอัน มีคำสั่งจากสำนักพระราชวังของจักรพรรดิให้พระอาจารย์ไรโกของวัดมิอิเดระทำการสวดภาวนาเพื่อขอให้มีบุตรสืบทอดกำเนิดมา โดยก็ได้บุตรตามที่หวังหลังจากที่ได้ทำพิธีสวดภาวนา และรางวัลที่จะได้นั้นคือคำสั่งอนุญาตให้สร้างอาคารคะอิดัน (อาคารทำพิธีทางศาสนาในการรับรองความเป็นพระสงฆ์ของพระรูปนั้น) ที่วัดมิอิเดระตามที่ต้องการ
แต่ทว่า คำสั่งนั้นถูกยกเลิกไปเพราะถูกขัดขวางจากทางฮิเอซัง พระไรโกโกรธหนัก ได้ทำการเผาไม้โกะมะ 21 วันแล้วจึงมรณะภาพไป แต่แรงภาวนานั้นแรงเกินไปทำให้กลายเป็นหนู 84,000 ตัววิ่งไปที่เขาฮิเอซัง และได้กัดแทะโบสถ์เจดีย์และพระสูตรต่างๆเสียหาย ซึ่งเรื่องราวถูกบันทึกไว้ใน “ไทเฮคิ”
กล่าวกันว่า ศาลเจ้าจูฮะจิเมียวจินที่หันไปทางทิศเหนือที่มีเขาฮิเอซัง เพราะเป็นการรักษาวิญญาณของหนูในตอนนั้น

ゆかりの地
ศาลเจ้าจูฮะจิเมียว วัดออนโจจิ

กลับไปที่ดัชนี