ย้ายวัดพระโพธิสัตว์

โบสถ์พระโพธิสัตว์ (คันนง) ซึ่งเป็นวัดสักการะลำดับที่ 14 ของวัดคันนงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นนั้นแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าวัดโชโบจิ และตั้งอยู่บนหุบเขาฮะนะโนะตะนิที่อยู่บนเขาห่างออกไปไกลกว่าสถานที่ๆตั้งในปัจจุบัน ทางขึ้นเขาที่จะไปฮะนะโนะตะนินั้นขึ้นโดยลำบากและมีการทำเขตกันศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามไม่ให้สตรีขึ้นไปได้ จึงทำให้สตรีไม่สามารถขึ้นไปไหว้ขอพรได้ ทำให้ผู้คนที่ต้องการไหว้พระโพธิสัตว์รู้สึกเสียดายที่ไปกราบไหว้ไม่ได้
คืนหนึ่งในเดือนมีนาคม ปีที่ 9 ของรัชสมัยบุนเม (ค.ศ. 1477) พระสงฆ์หลายรูปของวัดมิอิเดระฝันเห็นพระชรารูปหนึ่งมีท่าทางที่เศร้า และกล่าวว่า “ฉันอยู่ที่ฮะนะโนะตะนิ แต่สถานที่นั้นไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ได้ จากนี้ไปจะลงจากเขาไปยังสถานที่ที่ผู้คนมาไหว้สักการะได้สะดวก เพื่อให้พรแก่ผู้คน”
พระสงฆ์ได้ปรึกษากัน และตัดสินใจย้ายโบสถ์พระโพธิสัตว์ลงมาด้านล่างของภูเขา และได้ย้ายมาในสถานที่ปัจจุบันในปีที่ 13 ของรัชสมัยบุนเม (ค.ศ. 1481)
ตั้งแต่นั้นมา ผู้คนเป็นจำนวนมากจึงสามารถมาไหว้สักการะพระโพธิสัตว์ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในทุกฤดู

สถานที่ที่มีความสัมพันธ์
โบสถ์พระโพธิสัตว์ (คันนงโด) วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ