บ่อน้ำอะคะอิ

มี “น้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติของมิอิ” อยู่ใกล้กับพระอุโบสถคองโด ที่ใช้ทำเป็นน้ำร้อนอาบครั้งแรกให้กับจักรพรรดิ 3 พระองค์หลังประสูติ คือ จักรพรรดิเทนจิ จักรพรรดิเทนมุ และจักรพรรดิจิโต โดยเป็นน้ำอะคะ (น้ำใช้ถวายพระ) ที่ใช้ถวายแก่พระศรีอาริย์ซึ่งเป็นพระประธานของพระอุโบสถคองโดมาแต่ในอดีต
ชื่อเรียกวัดมิอิเดระ ก็เป็นชื่อเรียกมาจากคำว่า “วัดของบ่อน้ำพระ(มิอิ)” ที่มีความหมายว่าเป็นวัดที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลขึ้นมา
มีบันทึกไว้ในบันทึกเก่าแก่ว่า ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีมังกรเก้าศีรษะอาศัยอยู่ โดยในเวลาค่ำคืน ปีละ 10 วัน จะแสดงร่างออกมาให้เห็น และจะทำการถวายดอกไม้แก่พระศรีอาริย์ที่เป็นพระประธานของพระอุโบสถคองโด จึงกล่าวต่อกันมาว่า ถ้าเข้ามาใกล้จะต้องถือว่าทำผิด ต้องได้รับโทษ เพื่อเป็นการห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้กับบ่อน้ำในวันนั้น

สถานที่ที่มีความสัมพันธ์
เรือนบ่อน้ำอะคะอิยะ วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ