บล็อก

หุบเขาชิชิโทะบิ

แม่น้ำเซะตะที่รับน้ำมาจากทะเลสาบบิวะ ตั้งแต่บริเวณที่เลยตำบลทะนะคะมิเซะคิโนะซึ มาจนถึงสะพานชิชิโทะบิ...

ลูกคิดโอสึโซะโระบัง

ลูกคิดโอสึโซะโระบังเคยเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองโอสึที่มีจำหน่ายอยู่ในระแวกที่เรียกว่าโตไคโดสุจิ ตั้...

โคมไฟหินโคะฟุนะอิริ

ที่ท่าเรือโอสึในสมัยเอะโดะนั้น มีท่าขึ้นสินค้าที่เรียกว่า “เซะคิ” อยู่หลายแห่ง มีเรือเข้...

อุโมงโอสะคะยะมะเก่า

เป็นอุโมงค์ที่มีความยาว 664 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1880 เมื่อครั้งที่เปิดเดินรถไฟระหว่างเกียวโตและ...

เส้นทางข้ามโคะเซะคิโกะเอะ

เป็นเส้นทางลัดอยู่ในเขาเชื่อมต่อระหว่างตำบลมิอิเดะระโจ กับตำบลฟุจิโอะโอะคุมะจิ โดยเป็นเส้นทางที่อยู่...

เส้นทางข้ามยะมะนะคะโกะเอะ

เป็นเส้นทางข้ามจากชิกะซะโตะ ข้ามเขาชิกะโตเกะ ผ่านตำบลยะมะนะคะ มายังคิตะชิระคะวะ ของเกียวโต จะเรียกอี...

เส้นทางข้ามเนียวอิโกะเอะ

เป็นเส้นทางข้ามจากวัดมิอิเดะระ ข้ามเขาเนียวอิกะทะเคะ ไปยังหุบเขาชิชิกะทะนิ ในเกียวโต เป็นเส้นทางที่พ...

ต้นสนที่คะระซะคิ

นี่คือ ต้นสนที่คะระซะคิ เป็นต้นสนเดี่ยว ที่เป็นต้นไม้เทพเจ้าของศาลเจ้าคะระซะคิ และเรียกกันว่า “...

ภาพวาดโอสึเอะ

ภาพวาดโอสึเอะ เป็นภาพวาดทั่วไปที่เขียนขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากโดยมีจำหน่ายในที่พักแรมในย่านโตไคโดโ...

สายลมที่สดใสที่อะวาสุ

หนึ่งในแปดวิวจากโอมิ “วิวจากทางไกลของเมืองอะวาสึ” เต็มไปด้วยแถวของต้นสนจากโทไคโดะ เซเซะตลอดไปจนถึงเซ...

สะพานเซตาโนะคาระ

สะพานเซตะโนะคาระสามารถเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้สองวิธี มันปรากฏขึ้นบนฉากต่อสู้ที่รุนแรงระหว่างสงครามจิ...

โคมไฟของอิชิบะ

โคมไฟของเมืองอิชิบะถูกสร้างขึ้นในตอนท้ายของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินโทคุงาวะในปีที่ 2 ของยุคโคกุ (1845)...

คลองทะเลสาบบิวะ

การก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปีและเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายนปี1890 (คลองแห่งที่สองเสร็จสมบูรณ์...

สวนโคโจ-อิน

สวนที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเคียะคุเดน (Kyakuden) ได้รับการกล่าวถึงในช่วงยุคเอ็นโด (E...

สะพานมุราคุโมะ

เมื่อชิโฉะ ไดฉิข้ามสะพานหินนี้เขาได้มองเห็นเซเรียวจิ ซึ่งเป็นวัดที่เขาเคยอยู่ในเมืองหลวงของจีน ฉางอา...

สวนเซ็นโป-อิน

เซนโฮอิน (Zenhōin) เป็นหนึ่งในหกวัดย่อยของมีเดระ (Miidera) สวนสาธารณะมีพื้นผิวของ 2681 m²และในปี ค. ...

โคมไฟในสวนของโท-อิน

บนเส้นทางที่ไปสุสานของโทอินชิโช ไดชิ (TōinChishō Daishi) จะเรียงรายไปด้วยโคมไฟหิน(โทโร, tōrō) ถูกนำม...

เจ้าแม่กวนอิมกับเด็ก

ในอดีตมันได้ถูกอุทิศให้กับ “พระไตรปิฎกของอิชิยามะเดระ” (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น) รวมถึง...

โรเบ็น-สึเอะซากุระ

เมื่ออยู่หน้าแร่โวลาสโทไนส์ คุณจะเห็นต้นซากุระภูเขาแปดกลีบอยู่ทางด้านขวา พวกเขาเรียกว่า Rōben Tsueza...

ม้านั่งหิน

ส่วนหนึ่งของฝาปิดของพระคัมภีร์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบพื้นยกบนแร่โวลาสโทไนส์แต่กล่าวกันว่าเมื่อคุณนั่งอย...

แร่โวลาสโทไนส์

ต้นกำเนิดของชื่อวัด Ishiyamadera มาจากแร่โวลาสโทไนส์ ซึ่งทำขึ้นมาจากหินปูนบนพื้นดินและสัมผัสกับหินแก...