ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ (เท็งกุสึกิ)

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของอิชิยามาเดระ ว่ากันว่าเป็นอิพปงสึกิ (ต้นไม้ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น)

กลับไปที่ดัชนี