สะพานหินโกโฮฉะ (โกโฮเซ็นจินโดะ)

เป็นหินที่ใช้สร้างโซริบาชิที่แขวนอยู่เหนือโฮโจชิทางด้านหน้าของโกโฮฉะ ซึ่งสร้างขึ้นในปีที่ 10 ของยุคเคียวโฮะ ตามคำจารึกบนคานสะพาน สะพานแห่งนี้เป็นสะพานไม้ขนาดกว้างประมาณ 3.4 เมตรและมีความยาวประมาณ 10.5 เมตร ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานศิลปะที่สำคัญของประเทศในปี1948และได้รับการอนุมัติในปี11998ให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของเมืองโอสึพร้อมกับโกโฮฉะ เซ็นชินโดะและอื่น ๆ

จำแนกประเภท
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของเมืองโอสึ

กลับไปที่รายชื่อ