โรเบ็น-สึเอะซากุระ

เมื่ออยู่หน้าแร่โวลาสโทไนส์ คุณจะเห็นต้นซากุระภูเขาแปดกลีบอยู่ทางด้านขวา พวกเขาเรียกว่า Rōben Tsuezakura เพราะมีคนกล่าวไว้ว่าเป็นรากของวัดอิชิยามะเดระ นามว่านักบวชโรเบ็น ผู้ซึ่งปลูกต้นไม้นี้ขึ้น

กลับไปที่ดัชนี