สายลมที่สดใสที่อะวาสุ

หนึ่งในแปดวิวจากโอมิ “วิวจากทางไกลของเมืองอะวาสึ” เต็มไปด้วยแถวของต้นสนจากโทไคโดะ เซเซะตลอดไปจนถึงเซตะ มีการกล่าวเล่าว่าจะเกิดสภาวะที่มีเสียงดังสนั่นของใบที่มาจากลมแรงสูงเรียกว่า “เซอราน”
ในขณะที่คุณเดินเล่นไปในแนวต้นสนที่ทอดยาวไปยังจุชมวิว “วิวจากทางไกลของเมืองอะวาสึ” และสามารถเข้าชมสวนสาธารณะนากิสะซึ่งทอดยาวไปตามริมฝั่งทะเลสาบ

กลับไปที่รายชื่อ