คลองทะเลสาบบิวะ

การก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปีและเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายนปี1890 (คลองแห่งที่สองเสร็จสมบูรณ์ในปี 1912 และมีอุโมงค์ยาว 7.4 กม.) ความยาวทั้งหมด 11.1 กม. และทำด้วยเทคโนโลยีของคนญี่ปุ่นเท่านั้น นี่เป็นครั้งแรกที่ทะเลสาบธรรมชาติถูกเปลี่ยนเป็นของเทียมและเนื่องจากมีการทำในยุคเมจิโดยใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นเท่านั้นจึงถือได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นจุดเริ่มต้น
น้ำที่ไหลจากทะเลสาบบิวะไหลผ่านอุโมงค์ภูเขาที่ยาวที่สุดที่สร้างขึ้นด้วยความยากลำบากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระหว่างการก่อสร้างในเขตยามาชินะของเมืองเกียวโต จากนั้นก็จะผ่านอุโมงค์หลาย ๆ ครั้งจากนั้นผ่านอุโมงค์ในเขตซังเคียว ในเมืองเกียวโตเพื่อไหลลงแม่น้ำคาโมะกาวะและอุจิ
เป็นจุดชดอกซซากุระที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของเมืองโอสึ และยังมีการแสดงแสงสีเป็นประจำทุกปีเช่นกัน คลองแห่งนี้ไหลไปทางด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟเคฮังบริเวณสถนีมิอิเดระ การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ปี1885 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาน้ำเพื่อดื่ม การชลประทาน การขนส่งทางน้ำและการผลิตไฟฟ้าให้กับเมืองเกียวโต

指定区分
国史跡
時代
เมจิ 23

กลับไปที่ดัชนี