สวนโคโจ-อิน

สวนที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเคียะคุเดน (Kyakuden) ได้รับการกล่าวถึงในช่วงยุคเอ็นโด (Edo) ภายในบ่อมีสะพานหินและหินบางส่วนเป็นสมือนเกาะ (เกาะของเต่า) และเรือลอยน้ำ สวนและเคียะคุเดนมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวและมีความเรียบง่าย

指定区分
名勝史跡
時代
ยุคมูโระมาจิ

กลับไปที่ดัชนี