เจ้าแม่กวนอิมกับเด็ก

ในอดีตมันได้ถูกอุทิศให้กับ “พระไตรปิฎกของอิชิยามะเดระ” (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น) รวมถึง “คำสอนศักดิ์สิทธิ์” (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น)

กลับไปที่รายชื่อ