พระองค์ใหญ่ “ชิกะโนะโอะโบะโทะเคะ”

นี่คือ พระองค์ใหญ่ “ชิกะโนะโอะโบะโทะเคะ”
เป็นพระรูปหินองค์ใหญ่ที่อยู่ริมทางชิกะโกะเอะ ซึ่งเป็นทางที่เชื่อมกับเกียวโตเมืองหลวงเก่ากับเมืองโอมิ
เป็นพระพุทธเจ้าในท่านั่ง สูง 3.1 เมตร ทำจากหินแกรนิตขนาดใหญ่ คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยคะมะคุระ (ประมาณศตวรรษที่ 13) โดยเป็นพระพุทธรูปที่มีใบหน้าที่อ่อนโยน มีร่างกายที่ลักษณะอวบ รู้จักกันดีว่าเป็นพระคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทางข้ามชิกะโกะเอะ

指定区分
市指定文化財
時代
สมัยคะมะคุระ (ประมาณศตวรรษที่ 13)

กลับไปที่ดัชนี