สวนเซ็นโป-อิน

เซนโฮอิน (Zenhōin) เป็นหนึ่งในหกวัดย่อยของมีเดระ (Miidera) สวนสาธารณะมีพื้นผิวของ 2681 m²และในปี ค. ศ.1934 (ปีที่ 9 ของ โชวะ เอะระ, Shōwa Era) จัดเป็น “จุดชมวิวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์” ในปีค. ศ. 1941 ได้ถูกฝังอยู่ใต้แผ่นดินถล่มเนื่องจากการระเบิด โชคดีที่ยังคงมีแผนที่เดิมโดยนักวิชาการสวนชิเกะโมริ มิเรอิ (Shigemori Mirei) ภายใต้การดูแล โอคะซาคิ อะคิอะคิ (Okazaki Akiaki) บ่อและหินที่ถูกขุดขึ้นมาภายใต้โคลนและทั้งสวนกลับคืนมาอีกครั้ง

指定区分
名勝史跡
時代
ตอนต้นของยุคเอโดะ

กลับไปที่ดัชนี