เมคะคูชิ-อิชิ(หินบลายด์) (หอคอยพุทธสองชั้น)

หินธรรมดาที่เรียบง่ายนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเจดีย์มีความสูงประมาณ 3.4 เมตร ว่ากันว่าเป็นงานของยุคคามาคูระ (Kamakura) เรียกว่า “หินตาบอด”

จำแนกประเภท
วัตถุศิลปะที่สำคัญ

กลับไปที่รายชื่อ