โคมไฟสวนมูเมอิชิ (คอนโดะ-มาเอะ) “โอบะ โทดัน”

โคมไฟหินตั้งอยู่ด้านหน้าของคันโดะ (Kondo) ตามเรื่องราวของวััดนั้น พระจักรพรรดิเทนจิ (Tenchi) ถูกส่งไปยังดินแดนแห่งโอซุ (Otsu) และอธิฐานต่อดอกไม้ที่งดงามบนท้องฟ้าตอนเขาสร้างวิหารโซฟุคุจิ (Sofukuji) มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับวัดมีเดระ (Miidera) ในปีที่ 7 ของเทนฉิ เอธระ (Tenchi Era, 668) กล่าวกันว่าจักรพรรดิเทนจิเห็นว่านิ้วนางข้างซ้ายของเขาถูกฝังไว้ลงไปในพื้นดินเพื่อที่จะไว้อาลัยกับพระโพธิสัตว์โซกะ (Soga) ซึ่งถูกทำลายโดยการปฏิรูปของไทคะ (Taika) ที่วัดโซฟุคุจิ (Sofukuji) ซากปรักหักพังยังคงอยู่ในเมืองโอซุ (Otsu) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ

กลับไปที่รายชื่อ