ม้านั่งหิน

ส่วนหนึ่งของฝาปิดของพระคัมภีร์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบพื้นยกบนแร่โวลาสโทไนส์แต่กล่าวกันว่าเมื่อคุณนั่งอยู่บนก้อนหินนี้จะทำให้คุณคลอดได้โดยง่าย

กลับไปที่รายชื่อ