ภาพวาดโอสึเอะ

ภาพวาดโอสึเอะ เป็นภาพวาดทั่วไปที่เขียนขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากโดยมีจำหน่ายในที่พักแรมในย่านโตไคโดโอสึยะโดะ ในตำบลโอตะนิ และตำบลโอยวะเคะ ตั้งแต่ประมาณช่วงรัชสมัยคันเอ (ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 17) ในยุคสมัยเอะโดะตอนต้น โดยได้รับความนิยมเพราะเป็นภาพวาดที่มีลายเส้นอ่อนโยนเรียบง่าย และมีความหมายแอบแฝงอยู่ในรูปที่ไม่เหมือนใคร ฯลฯ
อย่างเช่นในไฮกุของมะสึโอะ บะโช “โอสึเอะโนะฟุเดะโนะฮะจิเมะวะนะนิโบโทะเคะ (ภาพโอสึเอะแรกของปี จะเป็นภาพของพระอะไรดี)” ในช่วงแรกมีการเขียนรูปพระต่างๆ เช่น จูซังบุสึ(พระ 13 องค์) ไรโคบุสึ (พระพุทธเจ้ามารับ) พระโชเมงคองโก ฯลฯ แต่ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นรูปภาพที่แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ เช่น ฟุจิมุสุเมะ(สตรีในชุดดอกวีสเตียเรีย) โอนิโนะเนนบุสึ (ยักษ์สวดมนต์) เฮียวตันนะมะซุ (น้ำเต้ากับปลาดุก) ฯลฯ ซึ่งแผ่นยันต์ที่มีรูปวาด “ฟุจิมุสุเมะ จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้น” และรูปวาด “โอนิโนะเนนบุสึ จะทำให้เด็กทารกที่ชอบร้องไห้ตอนกลางคืนหลับได้ง่าย” เป็นต้น ได้รับความนิยมในสมัยนั้น

กลับไปที่ดัชนี