ต้นสนที่คะระซะคิ

นี่คือ ต้นสนที่คะระซะคิ
เป็นต้นสนเดี่ยว ที่เป็นต้นไม้เทพเจ้าของศาลเจ้าคะระซะคิ และเรียกกันว่า “บิวะโคะ โนะ เรมัสสึ”
จากบันทึกของศาลเจ้า มีการเล่าสืบกันต่อมาว่าต้นสนได้ล้มหักไปจากลมที่พัดแรงในปีที่ 9 ของรัชสมัยเทนโช (ค.ศ. 1581) ทำให้ท่านชินโจ นะโอะโยะริ เจ้าปราสาทโอสึ รู้สึกเสียดาย จึงได้นำเมล็ดของต้นสนนั้นมาทำการปลูกใหม่ในปีที่ 19 ของรัชสมัยเทนโช กล่าวกันว่าต้นสนรุ่นที่ 2 เมื่อโตเต็มที่ แผ่กิ่งไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกกว้าง 72 เมตร และแผ่ไปทางทิศเหนือและใต้กว้างถึง 86 เมตร และสูงถึง 10 เมตรเลยทีเดียว โดยวิวของฝนตอนกลางคืนที่ตกลงมาที่ต้นสนที่ชายฝั่งคะระซะคินั้น ถือเป็น 1ใน 8 ของวิวทัศน์ชื่อดังของเขตโอมิ “ฝนกลางคืนที่คะระซะคิ” ซึ่งถูกวาดลงในรูปอุคิโยะเอะของ อุตะกะวะ ฮิโระชิเกะ ในสมัยเอะโดะด้วย
ในปีที่ 10 ของรัชสมัยไทโช(ค.ศ. 1921) ต้นสนรุ่นที่ 2 ที่โด่งดังนั้นได้ตายไป และได้ทำการจัดพิธีย้ายวิญญาณเทพเข้าไปยังเมล็ดรุ่นที่ 3 และต้นนั้นก็ได้เติบโตมาจนปัจจุบัน

กลับไปที่รายชื่อ