งานเทศกาลเซนโคไซ

เป็นงานเทศกาลของศาลเจ้าทะเคเบะไทชะที่เป็น “โอมิอิชิโนะมิยะ(ศาลเจ้าระดับสูงสุดของเมืองโอมิ)” เป็นงานเทศกาลใหญ่ในฤดูร้อนของแม่น้ำเซะตะกะวะ มีการนำซุ้มศาลเจ้ามิโคะชิลงเรือโกะซะบุเนะและล่องไปตามแม่น้ำ ซึ่งเหมาะสมกับเมืองโอสึ เมืองแห่งน้ำ โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่ ท่านยะมะโตะทะเคะรุโนะมิโคะโตะยกทัพเรือทางทะเลไปปราบศัตรูทางทิศตะวันออก
ในวันงานใหญ่ ซุ้มศาลเจ้ามิโคะชิขนาดเล็กใหญ่ออกเดินทางจากศาลเจ้าทะเคเบะไทชะ และเมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือเซะตะ ก็จะนำซุ้มลงเรือโกะซะบุเนะ และเริ่มล่องเรือไปยังแม่น้ำเซะตะ โดยขบวนเรือจะล่องเรือไปยังท่าคุโระสึ ที่เป็นจุดพักซุ้ม และทำการจัดพิธีทางศาสนาที่นั่น โดยขบวนเรือจะล่องเรือกลับมายังท่าเซะตะ ในช่วงตอนเย็นที่ท้องฟ้าเริ่มมืด โดยมีแสงไฟส่องที่ผิวน้ำจากไฟที่จุดหรือจากประดับโคมไฟที่ประดับไว้ที่ริมแม่น้ำ เมื่อขบวนเรือล่องถึงใกล้กับสะพานคะระฮะชิ ที่เซะตะ ก็จะทำการจุดพลุดอกไม้ไฟขึ้นบนฟ้ายามค่ำคืน ถือเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดของงานเทศกาลเซนโคไซ

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 17 สิงหาคม (วันงานเทศกาลใหญ่)
สถานที่จัด
ศาลเจ้าทะเคะเบะไทชะ / แม่น้ำเซะตะ

กลับไปที่รายชื่อ