วัดเก็นชู-จิ

จนกระทั่งช่วงกลางของยุคเอะโดะมีหลุมของคิโศะ โยชินากะ (Kiso Yoshinaka) ถูกฝังอยู่ แต่มัทสึโอะ บาโฉะ (Matsuo Basho) (1644-94) ผู้หลงไหลภูมิประเทศที่สวยงามของสภาพแวดล้อมที่นี่ เขาเยี่ยมชมบ่อยครั้งและเสียชีวิตในโอซาก้าจึงเป็นข้อพิสูจน์ของเขาว่า หลุมฝังศพของเขาถูกสร้างขึ้นที่นั่น
ในเขตการปกครองที่มีบทกวีไฮกุของญี่ปุ่นจำนวนมากจากบาโฉะ เช่น “ความฝันที่ไม่ดีในการเดินทางทำงานเกี่ยวกับเขตรกร้าง” และผู้คนจำนวนมากได้เข้าเยี่ยมชม

จำแนกประเภท
โบราณสถานแห่งชาติ

กลับไปที่รายชื่อ