ประตูหลัก

นี่คือประตูหลักของมิอิเดระ สร้างเพื่อเป็นทางเข้าของมินามิอิน จากช่วงหลางของมิอิเดระได้ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน คิตะอิน (วัดทางเหนือ) นากะอิน (วัดตอนกลาง) และมิยามิอิน (วัดทางตอนใต้) และมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก ประตูที่สร้างด้วยหินมีความปลอดภัยและแข็งแรงราวกับประตูปราสาท

時代
ยุคเอโดะ(ปีที่7ของยุคเก็นนะ, 1621)

กลับไปที่ดัชนี