ศาลเจ้าคะระซะคิ

นี่คือ ศาลเจ้าคะระซะคิ
เป็นศาลเจ้าย่อยศาลหนึ่งของศาลเจ้าฮิโยะชิไทชะ กล่าวต่อกันมาว่าสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจิโต และมีเทพเจ้าประจำศาลคือ เทพวะเคะมะซะฮิเมะโนะคะมิ ในอดีตเคยเรียกศาลเจ้านี้ว่า ศาลเจ้าวะเคะมะซะฮิเมะ ได้รับการเคารพนับถือจากสตรีเพราะเล่ากันว่ามีอิทธิฤทธิ์กับโรคที่เกี่ยวกับสตรี และมีชื่อเสียงในการใช้เป็นสถานที่ใช้ทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมาแต่ในอดีต โดยถือเป็น 1 ใน 7 ของสถานที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย “นะนะเซะโนะฮะระเอะโดะ” ในสมัยเฮอัน ทำให้มีคนที่อยู่ในเมืองหลวงเกียวโต และบุตรสาวของตระกูลที่มียศสูงมาเยื่อนเพื่อเข้าพิธีปัดเป่ากันเป็นจำนวนมาก
จากบริเวณของศาลเจ้าที่อยู่ริมฝั่งทะเลสาบบิวะ จะสามารถมองเห็นภูเขาโอมิฟุจิที่อยู่ตรงข้ามฝั่ง และก้านขนาดใหญ่ของต้นสนศักดิ์สิทธิ์ “ต้นสนที่คะระซะคิ” แผ่กว้างออกไปโดยมีทะเลสาบเป็นวิวอยู่ด้านหลัง วิวที่สวยงดงามนี้ถูกเขียนบันทึกในบทเพลงวะคะ และกลอน ตั้งแต่ถูกบันทึกไว้ใน “มังโยชู” เป็นต้นมา

จำแนกประเภท
จุดชมวิวที่กำหนดจังหวัด (เขต)

กลับไปที่รายชื่อ