ศาลเจ้าเซะคิเซะมิมะรุ

นี่คือ ศาลเจ้าเซะคิเซะมิมะรุ
คาดว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเทพผู้พิทักษ์ “โอวซะคะ โนะ เซะคิ” ที่ถือเป็นทางเข้าฝั่งตะวันออกของเฮอันเคียว และเทพคุ้มครองให้ปลอดภัยในระหว่างเดินทาง โดยแบ่งเป็นศาลเจ้าด้านบน(คะมิชะ) และด้านล่าง(ชิโมะชะ) โดยเทพประจำศาลด้านบนคือ ซะรุตะฮิโคะโนะมิโคะโตะ และเทพประจำศาลด้านล่างคือ โทะโยะทะมะฮิเมะโนะมิโคะโตะ โดยในปีที่ 9 ของรัชสมัยเทนเกียว (ค.ศ. 946) ได้มีการรวมวิญญาณของเซะมิมะรุ ซึ่งเป็นนักเล่นเครื่องดนตรีบิวะชื่อดังรวมเข้ากับศาลเจ้าด้านบนและล่างด้วย เลยทำให้หลังจากนั้นมีผู้เคารพนับถือว่าเป็นเทพเรื่องงานดนตรีศิลปะ
ที่ศาลเจ้าด้านล่าง ด้านข้างของอาคารหลักฮองเดนจะมีโคมไฟหินทรง 6 เหลี่ยม เรียกว่า ชิกุเระโดโร ที่สร้างขึ้นในสมัยคะมะคุระ และเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และที่ด้านหลังภายในบริเวณเขตวัด มีหลุมศพของโคะมะจิ และมีหินจาลึกบทกลอนของ โอะโนะ โคะมะจิ ตั้งไว้อยู่ด้วย

จำแนกประเภท
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ(โคมหิน (ชิโมฉะ))

กลับไปที่รายชื่อ