ที่ตั้งเก่าวัดร้างอะโน

นี่คือ ที่ตั้งเก่าวัดร้างอะโน
เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับโอสึเคียว เป็นที่ตั้งเก่าของวัดที่ค้นพบที่อะโน ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโอสึเคียว
ในการขุดสำรวจในปีที่ 59 ของรัชสมัยโชวะ (ค.ศ. 1984) ทำให้ได้รู้ว่ามีการจัดบริเวณวัดเป็น 2 แบบในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยไม่สามารถรู้รายละเอียดว่ามีการจัดบริเวณวัดอย่างไรในการก่อตั้งวัดในครั้งแรก แต่เมื่อมีการฟื้นฟูวัดในครั้งที่ 2 วัดจัดบริเวณเหมือนกับแบบของวัดโฮคิจิ ในนารา ซึ่งมีโบสถ์คองโดทางทิศตะวันตก มีหอเจดีย์ทางทิศตะวันออก และมีโบสถ์โคโดทางทิศเหนือ โดยได้ขุดพบพระพิมพ์ดินเผา และพระทำจากเงินโดยตีขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ ฯลฯ ใกล้กับบริเวณที่เคยเป็นโบสถ์โคโด เมื่อดูจากสิ่งของที่ขุดเจอแล้วคาดว่าวัดน่าจะมีอยู่จนถึงช่วงประมาณกลางสมัยเฮอัน

指定区分
国指定史跡

กลับไปที่ดัชนี