อาคารใหญ่ที่ว่าการจังหวัดชิกะ

นี่คือ อาคารใหญ่ที่ว่าการจังหวัดชิกะ
อาคาร ณ ปัจจุบัน เป็นอาคารที่ออกแบบร่วมกันระหว่าง ซะโต โคอิจิ ที่ชำนาญการออกแบบอาคารที่ทำการจังหวัดต่างๆ มีผลงานเช่น หอประชุมใหญ่ฮิบิยะ โตเกียว ฯลฯ กับ คุนิเอะดะ ฮิโระชิ ที่ชำนาญการออกแบบงานตกแต่งประดับอาคาร เริ่มก่อสร้างขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปีที่ 14 ของรัชสมัยโชวะ (ค.ศ. 1939)
อาคาร 4 ชั้น โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารทรงสี่เหลี่ยมล้อมรอบ และด้านหน้าทำเป็นเหมือนปีกแผ่ไปด้านข้างทั้งสองฝั่ง ที่ตรงกลางด้านหน้าและทั้งสองฝั่งทำเป็นเสาขนาดใหญ่แบบคอรินเทียนเรียงกัน ทำเป็นยอดหอ 2 ชั้นอยู่ตรงกลางด้านบน และที่ให้รถยนต์มาเทียบที่ทางเข้าทำดูแข็งแรง ภายในของอาคาร ที่บันไดกลางออกแบบโดยใช้รูปปั้นดินเผาตกแต่ง และการตกแต่งห้องผู้ว่าราชการจังหวัด และห้องประชุม ฯลฯ ก็มีการประดับตกแต่งที่ละเอียดประณีต เป็นอาคารที่สง่างามและมีความหรู และถือเป็นอาคารสร้างขนาดใหญ่ในช่วงสมัยท้ายก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

指定区分
登録有形文化財
時代
ปีที่ 14 ของรัชสมัยโชวะ (ค.ศ. 1939)

กลับไปที่ดัชนี