อาคารโอสึเฮียคคุโจคัน

นี่คือ โอสึเฮียคคุโจคัน
ในยุคสมัยเอะโดะ เมืองโอสึถือเป็นเมืองพักแรม เมืองท่า และเมืองที่อยู่หน้าวัดออนโจจิ (วัดมิอิเดระ) ที่มีผู้คนสัญจรไปมาอย่างคึกคัก ในช่วงรัชสมัยเกนโระคุ (ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17) เคยมีจำนวนตำบลอยู่ถึง 100 ตำบล ประชากรมากกว่า 18,000 คน ซึ่งถือเป็นเมืองการค้า มีความรุ่งเรืองจนถูกเรียกว่า “โอสึเฮียคคุโจ”
โอสึเฮียคคุโจคัน เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น โอสึมะจิยะ (ใช้ในการค้าขาย) ในปีที่ 32 ของรัชสมัยเมจิ (ค.ศ. 1899) โดยเป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้าในช่วงยุคสมัยเมจิ และเปลี่ยนเป็นร้านหนังสือในช่วงยุคสมัยโชวะ ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมภายในได้ โดยนอกจากมีอาคารหลักที่เป็นส่วนร้านค้าแล้ว ยังมีโรงเก็บของ (คุระ) และในช่วงต้นสมัยโชวะ ยังได้มีการสร้างอาคาร 2 ชั้นแยกออกมาเพิ่มเติม และห้องโถงใหญ่ยังสามารถนั่งพื้นชมสวนที่อยู่ด้านในตรงกลางได้อีกด้วย

時代
ปีที่ 32 ของรัชสมัยเมจิ (ค.ศ. 1899)

กลับไปที่ดัชนี