ที่ตั้งเก่าวัดร้างมินะมิชิกะ

นี่คือ ที่ตั้งเก่าวัดร้างมินะมิชิกะ
เป็นที่ตั้งเก่าของวัดที่ถือเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับโอสึเคียว
ในช่วงต้นสมัยโชวะ ได้มีการขุดสำรวจที่นี่พร้อมกับที่ตั้งเก่าของวัดซูฟุคุจิ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการหาว่าเมืองหลวงเก่าโอสึเคียวตั้งอยู่ที่ไหน โดยที่นี่มีการจัดบริเวณวัดเหมือนกับวัดคะวะระเดระ ในเมืองอะซุคะ (จังหวัดนารา ในปัจจุบัน) โดยเมื่อเข้าที่ประตูกลาง จะมีหอเจดีย์อยู่ด้านทิศตะวันออก และมีโบสถ์นิชิคองโดอยู่ตรงข้ามในทิศตะวันตก ด้านทิศเหนือมีโบสถ์คองโด โบสถ์โคโด เรียงตามลำดับ และมีกุฏิพระ 3 หลังล้อมรอบโบสถ์โคโด จากซากวัตถุโบราณที่ขุดออกมาได้ แสดงว่าเป็นสิ่งของในสมัยครึ่งหลังของศตวรรษที่ 7 คือประมาณช่วงสมัยฮะคุโฮ จนถึงปลายสมัยเฮอัน และขุดพบกระเบื้องหลังคาลายดอกบัวลายพิเศษที่เรียกกันว่า “ซะโซริมอง” จึงสันนิฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกันมากกับเมืองหลวงโอสึเคียว
ปัจจุบันส่วนหนึ่งของบริเวณนี้ได้กลายมาเป็นสวนสาธารณะ และยังมีซากโครงสร้างใจกลางหอเจดีย์ และหินโครงสร้างทางเดินระหว่างอาคารวัดในอดีตด้วย

จำแนกประเภท
โบราณสถานแห่งชาติ
สมัย
ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 7

กลับไปที่รายชื่อ