กลุ่มสุสานโบราณ “เฮียกเคสึโคะฟุนกุง”

นี่คือ กลุ่มสุสานโบราณ “เฮียกเคสึโคะฟุนกุง”
เป็นกลุ่มสุสานโบราณที่เหลืออยู่ริมทางชิกะโกะเอะ ในเขาของชิกะซะโตะ โดยรวมแล้วถูกกัดกร่อนและพังทลายไปแล้ว แต่ก็ยังคงสภาพเป็นสุสานวงกลมขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร โดยทั้งหมดมีรูปทรงเป็นโดมครึ่งทรงกลมมีรูอยู่ด้านข้าง และทำด้วยหิน จากโครงสร้างของสุสานคาดว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 6 โดยที่ผ่านมาพบเจอแล้วทั้งหมด 64 สุสานทรงกลม และพบหีบศพหินที่สกัดจากหินแกรนิตตั้งอยู่ใน 1 สุสานทรงกลมในกลุ่มสุสานโบราณนี้ด้วย

จำแนกประเภท
โบราณสถานแห่งชาติ
สมัย
ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 6

กลับไปที่รายชื่อ