งานเคียวไทเอะ

เป็นพิธีไหว้พระเคียวไทโอะโชที่เป็นผู้พิทักษ์วัดมิอิเดระ โดยทำการจัดพิธีที่โบสถ์เคียวไทโด
จากในบันทึก “โคะคอนโจะมองจู” มีบันทึกไว้ว่าพระเคียวไทโอะโช คือพระศรีอาริย์ที่แปลงร่างมา และได้อาศัยอยู่ที่วัดมิอิเดระเพื่อดูแลรักษาศาสนาพุทธ และปกป้องคุ้มกันที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เมื่อพระจิโชไดชิผู้ก่อตั้งวัดมิอิเดะระเข้ามา พระเคียวไทจึงได้หลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำหิน
ปัจจุบัน โบสถ์เคียวไทโดที่มีรูปปั้นพระเคียวไทโอะโชประดิษฐานไว้นั้น มีถ้ำหินที่คล้ายกับบ่อน้ำอยู่ด้านใน โดยมีประเพณีที่ทำกันอยู่จนถึงปัจจุบันคือ จะนำผมจากพิธีปลงผมของพระที่ออกบวชมาเก็บไว้ที่นี่

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 11 พฤศจิกายน
สถานที่จัด
วัดเคียวไท-โดะ วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ