งานมิอิโคะริวเซซังชะไค

วิธีการชงชาแบบมิอิโคะริวที่มีต้นตำรับจากวัดมิอิเดระนี้ เริ่มต้นประมาณช่วงรัชสมัยบุนคะ,บุนเซ (ค.ศ. 1804-30) ในสมัยเอะโดะ โดยมี สึโบยเคน ผู้อาวุโสของวัดมิอิเดระได้ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติที่ไหลออกมาไม่หยุด ไปทำเป็นน้ำชาเสริฟให้กับผู้ที่เข้ามาไหว้สักการะ โดยน้ำนี้เป็น “น้ำศักดิ์สิทธิ์ของมิอิ” ที่กล่าวกันว่าได้นำไปใช้ทำเป็นน้ำร้อนอาบครั้งแรกให้กับจักรพรรดิ 3 พระองค์หลังประสูติ คือ จักรพรรดิเทนจิ จักรพรรดิเทนมุ และจักรพรรดิจิโต
ณ ปัจจุบัน มีการจัดงานชงน้ำชาขึ้นปีละ 2 ครั้ง คืองาน “เซซังชะไค” ที่จัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเห็นดอกซาคุระบาน และงาน “โคฟูชะไค” ที่จัดขึ้นในพิธีถวายน้ำชาในงานโอะโชคิเอะที่จัดขึ้นในครบรอบวันมรณะของพระจิโชในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

一般観覧
開催期間
วันอาทิตย์ที่ 1 หรืออาทิตย์ที่ 2 ของเดือนเมษายน
開催地
โตอิน วัดออนโจจิ

กลับไปที่ดัชนี