งานเทศกาลซอนโจโอโฮะชิมัสสึริ

งานเทศกาลซอนโจโอโฮะชิมัสสึริ เป็นงานพิธีทางศาสนาเพื่อไหว้ทำบุญให้กับดวงดาวในช่วงเซะสึบุนของทุกปี โดยเป็นการทำพิธีของนิกายมิคเคียวที่ไหว้สักการะไปที่ดาวเหนือโดยเปรียบเสมือนว่าซอนโจโอเป็นพระพุทธเจ้า โดยจะทำการปัดเป่าให้ไม่เกิดภยันตรายต่างๆจากภัยธรรมชาติ และให้ประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีอายุยืนยาว
พิธีการซอนโจโอนี้ถือเป็น 1 พิธีการที่มีสืบทอดต่อกันมาแค่ภายในวัดออนโจจิเท่านั้น เรียกว่า “จิมอง โนะ มิชุโฮ” เมื่อพระผู้ทำพิธีเข้ามาในโบสถ์ ก็จะทำการสวดมนต์ของวัด
เมื่อพระผู้ทำพิธีกล่าวเสร็จ ก็จะทำการจุดเทียน 64 เล่ม และทำพิธีอธิษฐานเพื่อขอพรปีใหม่ในโบสถ์ที่เต็มไปด้วยควันจากการเผาไม้โกะมะ

เข้าชมทั่วไป
ระยะเวลาในการจัด
วันเซะสึบุนเดือนกุมภาพันธ์ (ประมาณวันที่ 3 กุมภาพันธ์)
สถานที่จัด
โฮเมียวอิน วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ