พิธีไหว้วันฤกษ์ดีของพระโคโบไดชิ

เล่าสืบกันมาว่า พระโคโบไดชิ ผู้ก่อตั้งนิกายชินกอนชู ได้มรณภาพในวันที่ 21 มีนาคม ปีที่ 2 ของรัชสมัยโจวะ (ค.ศ. 835) จึงถือว่าวันระลึกครบรอบประจำเดือนในวันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นวันฤกษ์ดีที่ท่านได้เข้าสู่สมาธิอันเป็นนิรันดร์
ที่วัดอิชิยะมะเดระจะจัดพิธีมิเอคุในโบสถ์มิเอ โดยพิธีมิเอคุ คือพิธีไหว้ทำบุญโดยประดับภาพของท่านผู้ก่อตั้งนิกายในวันครบรอบที่ท่านมรณภาพไปในแต่ละเดือน
จะเรียกว่า “ฮะสึโคโบ” ในวันที่ 21 มกราคม ซึ่งถือเป็นวันครบรอบประจำเดือนครั้งแรกของปี และเรียกว่า “ชิไมโคโบ” ในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันครบรอบประจำเดือนครั้งสุดท้ายของปี

開催期間
วันที่ 21 ของทุกเดือน
開催地
โบสถ์มิเอ วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่ดัชนี