พิธีไหว้และงานประเพณีในช่วงปีใหม่

การตีระฆังข้ามปีในวันปีใหม่ของวัดอิชิยะมะเดระจะเริ่มตั้งแต่ตี 2 ที่ถือว่าเป็นเวลาที่น้ำจะใสบริสุทธิ์ที่สุด
โดยจะให้ผู้เข้าสักการะที่ประสงค์จะตีระฆัง 108 ท่านแรกเป็นผู้ตี หอระฆังที่มีรูปทรงที่เรียกว่า จูโซฮะคะมะโกะชิ โดยมีโครงสร้างที่แปลกจากหอระฆังอื่นๆ คือมีระฆังแขวนไว้ที่ชั้นบน และที่ชั้นล่างจะทำการดึงไม้ซุงเพื่อทำการตีระฆัง ระฆังนี้สร้างขึ้นในสมัยเฮอัน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นระฆังที่มีเสียงไพเราะ และในเวลาเดียวกันที่มีการตีระฆังในคืนข้ามปี ภายในพระอุโบสถ(ฮอนโด) ก็จะมีพิธีไหว้ที่สำคัญงานแรกของปีที่ถูกกำหนดไว้ “โคซุยคะจิโฮโย” โดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้รินน้ำที่ตักมาจากบ่ออะคะอิเคะลงในโถน้ำ พิธีนี้ถือเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของวัดอิชิยะมะเดระมาแต่ในอดีต ที่กำหนดให้ว่าจะต้องเป็นเจ้าอาวาสที่ทำพิธีนี้
โดยในช่วง 3 วันแรกของปีที่ประชาชนมาไหว้สักการะนั้น จะมีจัดงานสวด “ชุโชเอะไดคิโต” ที่พระอุโบสถตั้งแต่เวลา 13:00 น. เพื่อให้ผู้คนเข้ามาขอพรให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยตลอดทั้งปี

เข้าชมทั่วไป
ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 1-3 มกราคม
สถานที่จัด
หอระฆัง (Shuro) / พระอุโบสถ (ฮองโด) วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่รายชื่อ