ก้อนหินมิโอะ โยโกะ-อิชิ

มีคนกล่าวว่ามิโอะ อากิสึกามิจะลงมาจากหินนี้และเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกว่าก้อนหินมิโอะ โยโกะ-อิชิ มิโอะ อากิสึกามิเป็นดินแดนที่เป็นของเทพแห่งเทิอกเขานาการะและอยู่ภายใต้การดูแลจากวัดนันอิน ของวัดมิอิเดระ

กลับไปที่ดัชนี