อนุสรณ์สถานของมุราซากิ ชิกิบุ (เจดีย์สามชั้นของโฮเคียวอินโตะ)

ตั้งอยู่ติดกับหอเก็บพระคัมภีร์ข้างแผ่นไฮคุ (haiku) ของ มซึโอะ บะโชะ (Matsuo Basho) และกล่าวกันว่าเป็นหออนุสรณ์สถานของ มุระซะคิ ชิคิบุ (Murasaki Shikibu) ซึ่งมีเจดีย์สามองค์, รูปปั้นพระพุทธเจ้า และจุดเด่นของทั้งสี่ด้านจะอยู่ที่ชั้นบนแรกซึ่งมีพลอยบนยอดของเจดีย์ มีความสูง 2.6 เมตรเป็นผลงานจากยุคคามาคูระ (Kamakura)

จำแนกประเภท
วัตถุศิลปะที่สำคัญ

กลับไปที่รายชื่อ