วิหารคันนนที่ร้อยแห่งวัดอนโจจิ

ห้องโถงประดิษฐานรูปปั้นเนียวอิริน คังนน (Nyoirin Kannon) มี 33 รูปปั้นของการเดินทางธุดงค์คันไซ คังนน (Kansai Kannon) อีก 33 จากการเดินทางธุดงค์ของบันโดะ (Bando) และ 34 จากการเดินทางธุดงค์ของฉิฮิบุ (Chihibu) เพื่อสถาปนารูปปั้น 100 รูปปั้นของคังนน ตั้งแต่กลางยุคเอะโดะ (Edo) อาคารหลังนี้เป็นสัญลักษณ์ของความนิยมของลัทธิคังนน

指定区分
滋賀県指定有形文化財
時代
ยุคเอโดะ(ปีที่3ของยุคโฮเรกิ, 1753)

กลับไปที่ดัชนี