อะไคยะแห่งวัดอนโจจิ เส้นลวดศักดิ์สิทธิ์แห่งมิอิ (ข้างในอะไคยะ)

อะไคยะ (Akaiya) ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมด้วยดอกไม้และน้ำ (Aka, น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ) สำหรับพระพุทธเจ้า เหมือนกับคงโดะอุ (Kondō) เป็นอาคารที่หรูหราในสไตล์โมโมยามะ (Momoyama) กล่าวกันว่าจักรพรรดิเทนฉิ (Tenchi) จักรพรรดิเทนมุ (Tenmu) และจักรพรรดิจิโทะอุ (Jitō) เข้ามาอาบน้ำครั้งแรกซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ชื่อว่า มีเดระ (Miidera) ในฤดูใบไม้ผลิอันศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสามบ่อน้ำ การกระเพื่อมขึ้นลงของน้ำทำให้ได้ยินเสียงพึมพำที่ลึกลับ

指定区分
重要文化財
時代
ยุคโมโมยามะ(ปีที่5ของยุคเคโช, 1600)

กลับไปที่ดัชนี