ศาลเจ้าเซเซะ

ศาลเจ้าเซเซะว่ากันว่าเป็นถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยนารา ในยุคกลางได้รับความเคารพศัทธาจากขุนศึกต่าง ๆ ด้วยความโดดเด่นและมีบันทึกไว้ว่าภรรยาของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ(Toyotomi Hideyoshi) และ ฮิเดโยชิ คิตาโนะมันโดโคโระ(Hideyoshi Kitanomandokoro), โทกุคาวะ เอยะสึ (Tokugawa Ieyasu) และคนอื่น ๆ ได้ถวายสมบัติอันมีค่าให้ ในปีที่ 3 ของยุคเมจิ (1870) ประตูด้านหน้าได้ถูกรื้อถอนและสร้างปราสาทเซเซะในช่วงการบูรณะเมืองเมจิและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ในห้องโถงใหญ่ ตรงประตูกลางและห้องโถงสำหรับบูชาตั้งอยู่ที่ทะเลสาบบิวะทางด้านทิศตะวันออกและมีประตูขนาดมหึมาที่สร้างจากหลังคากระเบื้องด้วยโครงสร้างแบบยาคุกิมง

กลับไปที่ดัชนี