ซากปรักหักพังของปราสาทเซเซะ

ปราสาทเซเซะถูกสร้างขึ้นในปีที่ 6 ของยุคเคโช (1601) และยังมีชื่อเล่นว่าปราสาทเซคิโรคุ ฮงมารุมีโครงสร้างของมิซูกิที่ยื่นออกมาจากทะเลสาบบิวะและเซเซะเดเมียว ตระกูลฮอนด้าได้แสดงภาพลักษณ์ของปราสาทที่มีหิน 60,000 ก้อน แต่ก็ถูกทิ้งร้างในปีที่ 3 ของยุคเมจิ (2413) หลังจากนั้นยังคงเป็นเช่นประตูรั้วปราสาทได้ถูกย้ายไปมากกว่า 10 ศาลเจ้าในเมืองและบริเวณฮงมารุที่เหลืออยู่ก็ได้กลายเป็นสวนสาธารณะ

กลับไปที่รายชื่อ