ประตูโทได-มอน (ประตูฝั่งทิศตะวันออก) อิชิยามะเดระ

เป็นประตูหลักของวัดอิชิยามะเดระ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามแม่น้ำเซตะ ตามที่วัดได้มีการกล่าวกันว่ามีการสร้างขึ้นในยุคคามาคูระ แต่มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ใกล้กับการก่อสร้างใหม่ในระหว่างการบูรณะวัดเนื่องจากการบริจาคของโยโดะ-โดโนะ มันเป็นประตูที่สมดุลกับอาคารสูงและหลังคาขนาดใหญ่ รูปปั้นนิโอะ ถูกส่งไปเป็นผลงานของผู้สร้างภาพลักษณ์ชาวพุทธ อันเคอิและทันเคอิที่อาศัยอยู่ในช่วงคามาคูระ ในบริเวณใกล้เคียงของสัญลักษณ์ของประตูทางเหนือมีผลงานชิ้นโบแดงของ Paul Toyotomi

จำแนกประเภท
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

กลับไปที่รายชื่อ