ศาลเจ้าโอมิ-จิงกุ

ศาลเจ้าโอมิ-จิงกุมีจักรพรรดิเทนจิเป็นพระเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแด่จักรพรรดิเทนจิที่เปิดพระราชวังโอสึ มันถูกสร้างขึ้นใกล้เคียงกับส่วนของพระราชวังในปี2600 ของปีญี่ปุ่นหรือปี 1940 (ปีที่15ของยุคโชวะ) มีพลเมืองชาวชิกะหลายคนที่เข้ามาร่วมในระหว่างการก่อสร้างของศาลเจ้าชินโต พิพิธภัณฑ์นาฬิกา (เปิดให้สาธารณชนเข้าชม) ในเขตจังหวัดมีต้นกำเนิดมาจากอดีตจักรพรรดิผู้ซึ่งใช้นาฬิกาน้ำเป็นครั้งแรกที่พระราชวังโอสึ

กลับไปที่รายชื่อ