อาคารจัดแสดงรถรากฮิคิยะมะ งานเทศกาลโอสึมัสสึริ

นี่คือ อาคารจัดแสดงรถลากฮิคิยะมะ งานเทศกาลโอสึมัสสึริ
งานเทศกาลโอสึมัสสึริ เป็นหนึ่งในสามของงานเทศกาลใหญ่ของจังหวัดชิกะ มีการจัดงานกันมานานถึง 400 ปี ในงานเทศกาลจะได้ยินเสียงร้องเพลงโคะจิงคิจิงที่ร้องในงานเทศกาล และทำการลากฮิคิยะมะที่มีการประดับตกแต่งที่สวยหรู 13 คัน (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมสืบทอดที่จับต้องได้ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเมือง) แห่รอบเมือง โดยเริ่มจากศาลเจ้าเทนซอน ที่ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ของตำบลเคียวมะจิ
รถลากฮิคิยะมะทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในสมัยเอะโดะ และมีเอกลักษณ์คือจะมีของเล่นเครื่องกลอยู่บนรถลากทุกคัน
ที่อาคารจัดแสดงรถลากฮิคิยะมะ งานเทศกาลโอสึมัสสึริ มีจัดแสดงรถลากฮิคิยะมะจำลองที่มีขนาดเท่ากับของจริง และจำลองบรรยากาศของเมืองโอสึมะจิยะไว้ เพื่อให้รู้สึกถึงบรรยากาศของวันงานเทศกาลจริง นอกจากท่านจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของของเล่นเครื่องกลในระยะที่ใกล้แล้ว จะยังได้ลองเป็นผู้เล่นเพลงในงานเทศกาล และมีฉายภาพงานวันเทศกาลโอสึมัสสึริขึ้นที่จอขนาดใหญ่ และยังมีจัดแสดงสิ่งของประกอบตกแต่งรถลากฮิคิยะมะ เช่นแผ่นไม้แกะสลักลายรันมะ และผืนผ้าประดับมิโอะคุริมะคุ ฯลฯ ให้ชมอีกด้วย

กลับไปที่ดัชนี